Næringsareal

Sunndal kommune har overdratt det meste av sine næringstomter i Sunndal næringspark på Håsøran til Sunndal Næringseiendom AS, men har noen få mindre tomter til salgs i Sunndal næringspark.

Om Sunndal næringseiendom 

Sunndal Næringseiendom eies av SIVA, Hydro, Sunndal Næringsselskap og Sunndal kommune.  Selskapet disponerer ledig areal til næringsformål i Sunndal næringspark (industriområdet på Håsøran) og leier inn administrative ressurser fra Sunndal Næringsselskap for forvaltning og utvikling av Sunndal næringspark.

Om kommunens næringstomter for småfirma

Sunndal kommune eier et mindre område i Sunndal næringspark (mellom småbåthavna og Industrivegen). Her er det opparbeidet et område som næringstomter for småfirma.