Næringsfond i Sunndal kommune

Kommunalt næringsfond i Sunndal kommune skal nyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Fondet kan i tillegg benyttes til kommunale tiltak.

Vedtekter for næringsfondet (PDF, 86 kB)