Næringsfond i Sunndal kommune

Kommunalt næringsfond i Sunndal kommune skal nyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Fondet kan i tillegg benyttes til kommunale tiltak.

Formannskapet i Sunndal er fondsstyre for næringsfondet.

Sunndal Næringsselskap utfører tilskuddsrådgivning for kommunen i næringsfondssaker, samt følger opp tildelinger etter vedtak i formannskapet.
 

Vedtekter for næringsfondet (PDF, 86 kB)