Pårørende

Til deg som er pårørende til en person med psykiske utfordringer og/eller avhengighet.

Dersom du har behov for tjenester fordi din helsetilstand er påvirket av dine pårørendes utfordringer kan du selv søke om psykisk helsetjeneste eller snakke med din fastlege.

Søknad

Tilbudet du får avhenger av hva som er viktig for deg, og hva som skal til for at du/dere kan få det bedre. For å få til det må vi aktivt involvere deg, og eventuelt dine pårørende i oppfølgingen. Slik kan vi iverksette tiltak basert på dine egne behov.

Vi kan ikke gi ut taushetsbelagt informasjon uten samtykke fra den det gjelder. Men du som pårørende kan gi opplysninger til oss.

Behov for akutt hjelp

Ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113.

Nyttige lenker og hjelpetelefoner