Hjelpetelefoner

Når ting blir vanskelig og du trenger noen å snakke med, eller du er bekymret for barn og unge som ikke har det bra, finnes det noen du kan kontakte. Her finner du en oversikt over telefonnumre eller chat-tjenester som kan hjelpe deg.

Barneverntenesta

Indre Nordmøre barneverntjeneste

Et interkommunalt samarbeid mellom Surnadal, Rindal, Sunndal og Tingvoll.

Akuttelefon i (kontortid):

Barnevernsvakta (dagtid): tlf. 90 71 78 25

Barnevernsvakten (heldøgns): tlf. 97 60 16 16

 

Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111

Gratis nødtelefon og chat for barn og unge. Også voksne som er bekymret for barn og unge eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen.

Åpen alle dager hele døgnet.

Fra utlandet: 00 47 95 41 17 55

Gå til 116111.no

 

Mental helse, tlf. 116 123

Mental Helses telefon- og nettjeneste er for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.

Døgnåpen tjeneste.

mentalhelse.no

 

Mental Helse Ungdom

Er du mellom 18 og 35 år, og ønsker å ha noen å snakke med? Da er denne chatten for deg. Her kan du snakke med en av våre frivillige chatverter – helt anonymt.

Trenger du noen å snakke med

 

PIO-Ung chat

Tlf. 22 49 19 22

Tirsdag kl. 16.00 - 20.00

Onsdag kl. 16.00 - 20.00

En rådgivningstjeneste for unge pårørende.

Poisenterent

 

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Nasjonalt kompetansesenter

 

Rådet for psykisk helse

Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon som skal være en pådriver for god psykisk helse.

Rådet for psykisk helse

 

Kors på halsen (Røde kors)

Tlf. 800 33 321

Hverdager kl. 14.00 - 22.00

Samtaletilbud for alle under 18 år. Ring, chat eller send mail med voksne som har taushetsplikt.

korspahalsen.no

 

Kirkens SOS

Tlf. 22 40 00 40

Døgnåpen tjeneste.

kirkens-sos.no

 

Voksne for barn

Tlf.  488 96 215

Hverdager kl. 09.00 - 15.00

Tjeneste for deg med spørsmål eller bekymring om barn og unge.

Rådgivningstilbudet

 

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Tlf. 22 49 19 22

Hverdager kl. 10.00 - 15.00

Tirsdag kl. 11.00 - 19.00

Nasjonal rådgivningstelefon for pårørende

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

 

Unge pårørende

Nettsted laget spesielt for barn og unge pårørende i Norge.

Tlf. 90 90 48 48

Åpningstider:

Mandag og onsdag: kl 1000-1900 

Tirsdag, torsdag og fredag: kl 1000-1500

ungeparorende.no

 

Ungdomstelefonen

Tlf. 400 00 777

Ungdomstelefonen er Skeiv Ungdoms telefon-, chat-, og meldingstjeneste. Her kan du dele dine spørsmål og tanker om alt fra seksualitet, til kjønn, identitet, legning, forelskelse, aktivitetstilbud, sikrere sex, eller hva du måtte lure på. Foruten å ringe dem kan du også sende dem en melding gjennom deres chattetjeneste.

Åpningstider: Søndag til torsdag kl. 18.00 - 22.00

Ungdomstelefonen

 

Rettighetstelefonen

Tlf. 214 56 007

Rettighetstelefonen er et tilbud driftet og iverksatt av Mental Helse Ungdom. Dette er et tilbud for deg som trenger veiledning i juridiske saker. 

Åpningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 18.00 - 21.00

>Rettighetstelefonen

 

Utsatt mann

Nettside for og av menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Utsattmann

 

Overgrepsmottak

Overgrepsmottakene er et akuttilbud for ungdom og voksne, kvinner og menn som nylig har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuell krenkelse.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin/overgrepsmottak

 

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Rådgivning og opplysning rundt temaet selvskading/selvmord for pårørende, brukere, fagpersoner og andre. Telefontid: Mandag – fredag k.l 16.00-19.00. Utenfor kontortid kan du sende sms eller e-post så blir du kontaktet.

Tlf. 47 29 49 75

E-post: post@selvskading.org

 

Rustelefonen

Landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt anonymt.

Tlf. 08588

 

BARsnakk (Barn av rusmisbrukere - BAR)

Chat om det du har på hjertet. Helt anonymt. Et praterom for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om, med rusproblemer.

Tilbudet er åpent:

Mandag til onsdag fra kl. 17.00 – 20.00

Barn av rus - chat

 

Ananke

Norsk OCD forening, ANANKE er en brukerorganisasjon for mennesker med tvangslidelser (OCD), deres pårørende og andre interesserte.

Ananke

 

Bufdir

https://www.kognitiv.no/hjelp-til-deg/for-barn/

Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget nettstedet Foreldrehverdag.no, med gode råd for hjelp til selvhjelp for foreldre.

Foreldrehverdag

Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp for barn og ungdom

 

The human aspect

Livserfaringsbiblioteket består av filmer der mennesker deler sine sterkeste og mest definerende livserfaringer.

På The Human Aspects hjemmeside ligger det en stor samling videoer der mennesker fra over 80 land forteller om sine sterkeste og mest definerende livserfaringer.

Kavlifondet

> T he human aspect