Psykisk krise

Selvmordsfare, psykose, forvirring.

Hvis mulig, kontakt din fastlege før du ringer eller oppsøker legevakten. 

 

Sunndal Legesenter Da  (Legevakt dagtid; onsdag, torsdag og fredag).

Telefon:  71 69 40 20        

Sunndal Medisinske Senter  (Legevakt dagtid; mandag og tirsdag).

Telefon:  71 68 90 00  

Kontaktinformasjon

Psykisk krise
Mobil 71 69 10 11
Legevakt
Telefon 116117

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00