Akutt psykisk helsehjelp

Dersom du trenger øyeblikkelig hjelp ta kontakt med din fastlege eller legevakt. Dette gjelder også om du går med tanker om å ta ditt eget liv. Legevakt i ordinær arbeidstid er din fastlege.

 

Du kan også kontakte akutt psykiatrisk ambulant team

Ambulante akutteam (AAT) er et tverrfaglig tjenestetilbud som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp for personer over 18 år.  Teamet holder til ved DPS Molde Knausensenteret.

 

Om ambulante akutteam

AAT gir tilbud om rask vurdering og korttidsbehandling for mennesker med psykiske lidelser, evt i kombinasjon med rusmiddelproblemer, som ikke kan tas hånd om av kommunehelsetjenesten eller andre deler av spesialisthelsetjenesten.

En akutt psykisk tilstand kan oppstå som følge av sykdom, langvarig stress, livskriser og liknende. En krise kan blant annet gi seg utslag i: angst, depresjon, forvirring/ psykose, selvmordstanker. Riktige tiltak og tidlig støtte kan forebygge utvikling av en alvorlig psykisk lidelse.

Vi tilbyr behandling i krisesituasjoner gjennom samtaler som åpner for alternative løsninger i den aktuelle krisen. Vi tilbyr samtaler ved hjemmebesøk, DPS og i møte med samarbeidspartnere.

Vakttelefon AAT: 99 21 40 99

Åpningstid er 08.00- 15.30 på hverdager.

Ved behov for hjelp utenom vår åpningstid, kan legevakt kontaktes.

 

Hvis mulig, kontakt din fastlege før du ringer eller oppsøker legevakten. 

Ved fare for liv og helse ring 113