Søk om psykisk helsehjelp

Du kan søke selv elektronisk:

Søknadskjema

 

Du kan også be fastlege/ behandler om hjelp til å henvisning.

Før du får tjenester blir du kalt inn til en kartleggingssamtale med saksbehandler i psykisk helse, hvor du får mulighet til å si noe om hva slags hjelp du har behov for. Denne samtalen er viktig i vurderingen for hvilket vedtak du får. Tilbudet du får avhenger av hva som er viktig for deg, og hva som skal til for at du/dere kan få det bedre.