Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:

  1. spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste,
  2. spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet,
  3. planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9,
  4. andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,
  5. etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1,
  6. helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.


Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter.

AMU har minst fire møter i året.


Medlemmer 2023

Medlemmer fra arbeidsgiver

Randi Dyrnes, kommunedirektør (leder)
Merete Storholt Linseth, organisasjons- og personalavdelingen (nestleder)
Anne Berit Vullum, helse og omsorgssjef
Jan Erik Holthe, teknisk sjef

Varamedlem:
Mona Reinset, barnehagesjef

Medlemmer fra arbeidstaker

Beate Eikrem, Fagforbundet/hovedtillitsvalg
Oddny Hafsås, Fagforbundet
Eli Smisetfoss, Utdanningsforbundet/hovedtillitsvalgt
Ole Anders Andreassen, hovedverneombud

Varamedlemmer:
Anne Mette Tjugum, Fagforbundet
Marit Hafsås, Fagforbundet
Maria Lotsbert, NSF/HTV