Tettstedsutvikling Sunndalsøra 2023–2024

Hvordan utvikle sentrum og Øratorget spesielt til å bli et attraktivt område som brukes aktivt som møteplass for alle Sunndals innbyggere og besøkende? Dette er hovedutfordringen vi ønsker å løse i tettstedsprosjektet vi setter i gang høsten 2023.

Kort fortalt

Sunndal kommune har fått midler fra Fylkeskommunen til å gjennomføre et tettstedsprosjekt med bærekraftig sentrumsutvikling. 

Eksterne arkitekter skal gjennomføre en prosess vinteren 2023/2024, som skal resultere i forslag til tiltak for politisk behandling våren/sommeren 2024. 

Aktuelt nå:

Åpent møte med midtveispresentasjon:
 27. februar kl 16.30 på Sunndal folkebibliotek.  
Se mer informasjon og program her.


Send inn ditt innspill om utvikling av sentrum!

Gi ditt innspill her

Stands

Sunndal videregående skole, tirsdag 5. februar kl 11.00-12.30

ALTI Sunndal tirsdag 5. februar kl 13.00-15.00

Prosjektkontor på biblioteket:

tirsdag 9. januar kl 10–16
tirsdag 16. januar kl 10–16
tirsdag 23. januar kl 10–16

Hvordan kan du bidra?.

Gjennom prosjektperioden vil det legges opp til flere treffpunkter med innbyggere og ulike målgrupper:

  • Åpent møte i oppstartsfasen (desember), midtveis i prosessen (mars) og ved avslutning (april/mai)
  • Samtalemøter med fokusgrupper/målgrupper underveis
  • Eget prosjektkontor en gang i uka (ved Sunndal folkebibliotek). Se datoer over.
  • Det vil også bli mulighet til å komme med innspill digitalt.


Send inn ditt innspill her


Dette har skjedd

Åpent oppstartsmøte 5. desember.  Se presentasjon fra møtet. (PDF, 4 MB)
 

Se aktuelle planer og dokumenter

Organisering

Formannskapet er styringsgruppe og en prosjektleder i Sunndal kommune koordinerer arbeidet.

En arbeidsgruppe skal ivareta det løpende arbeidet og ivareta medvirkning i prosjektet.

Ekstern leverandør (Agraff Arkitekter/ Fjordfaret Arktitektkontor) skal gjennomføre nødvendige analyser, medvirkningsprosesser og fremme forslag til utviklingstiltak. 

Milepæler

Oktober/november 2023

Prosess for å anskaffe leverandør / arkitekt

November 2023

Oppstart og innsamlingsfase - gjennomgang av tidligere materiale, forberede oppstart m.m.

Desember 2023

Oppstart - input og idemyldring: åpent folkemøte, samtalemøter, prosjektkontor m.m.

Desember 2023–februar 2024

Konkretiseringsfase - arbeidsperiode 1

Februar/mars 2024

Midtveispresentasjon - åpent møte, samtalemøter, presentasjoner m.m.

April/mai 2024

Konkludere og prioritere tiltak - administrativ saksforberedelse og politisk behandling og prioritering

Mai/juni 2024

Etterarbeid og konklusjoner - søke inn tiltak til fylkeskommunen mai/oktober 2024 basert på resultat og prioritering fra gjennomføringen av prosjektet.