Kommunedelplan for Sunndalsøra 2015 - 2025 (vedtatt 02.09.2015)

Dette er den gjeldende arealdelen for Sunndalsøra.

Plankart og bestemmelser er den juridiske bindende delen av planen. I tillegg er det utarbeidet planbeskrivelse, konsekvensvurdering og ROS-analyse for planen.

Digitale kart med arealplaner er tilgjengelig på kommunens karttjeneste. Informasjon om kommunens karttjeneste ligger på søk i kart/planer

Plankart, bestemmelser og plandokumenter er også tilgjengelig som pdf-dokumenter i listen nedenfor. For å lette lesebarheten av planen er ulike faresoner og hensynsoner mm. vist på egne planutsnitt. 

 

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Mobil 918 05 950
Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra