Reguleringsplan for Sande, del av Langslågata 10, kunngjøring av planvedtak

Klikk for stort bilde Det kunngjøres herved at reguleringsplan for Sande, del av Langslågata 10 gnr. 48, bnr. 2 og del av gnr. 48, bnr. 1 ble vedtatt av Sunndal kommunestyre.

Reguleringsplanfor Sande, del av Langslågata 10 gnr. 48, bnr. 2 og del av gnr. 48, bnr. 1, planid. 20181210 ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 04.02.2020, sak 7/20.

Det er plankart og bestemmelser som er den juridisk bindende delen av planen.

I tillegg er det utarbeidet en rekke plandokumenter som ligger vedlagt i listen under.

Informasjon om klage og erstatning ligger i kunngjøringsbrevet.

Kunngjøringsbrev (PDF, 523 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 828 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

ROS-analyse (PDF, 3 MB)

Merknadsskjema  (PDF, 2 MB)

Saksprotokoll og innstilling 1.gangs behandling (PDF, 2 MB)

Saksprotokoll og innstilling sluttbehandling (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra