Helse- og omsorgsplan 2023–2030 - høring

Helse- og omsorgsplan 2023-2030 - Klikk for stort bildeHelse- og omsorgsplan 2023-2030

Oppvekst- og omsorgsutvalget vedtok i møte 01.06.2023 å legge helse- og omsorgsplan for Sunndal kommune for 2022-2030 ut på høring. Høringsfrist er 06.08.2023.

Helse- og omsorgsplan for Sunndal kommune  skal planlegge for framtidige utfordringer, og skal sikre at tjenesteytingen er i tråd med myndighetskrav. 

Helse- og omsorgsplanen er en overbyggende plan, den er også sammensatt av og samordner flere temaplaner og tiltaksplaner. 

Planen skal gjelde fra 2023 og gjelde fram til 2030. Den skal revideres og rulleres årlig.

Se oppvekst- og omsorgsutvalgets behandling av planen.

Se høringsdokumentet her

Høringsfrist

Høringsuttalelse kan sendes inn elektronisk:

Send høringsuttalelse

Høringsfrist er 06.08.2023.

 

Mer om helse- og omsorgsplanen

Les mer om helse- og omsorgsplan og prosessen her.

 

Helse- og omsorgstjenester er ikke lengre bare eldreomsorg, tjenestene dekker hele livsløpet. For å sikre at tjenesteproduksjonen er bærekraftig i framtiden må vi sikre at tjenestene er forsvarlige og at strukturen i organisasjonen er rasjonell. Det er viktig med fokus på implementering av ny teknologi, prioritering av folkehelsearbeid, rehabilitering og forebygging. Sunndal kommune må også arbeide strategisk med kommunens boligpolitikk for å legge til rette for god tjenesteyting i hjemmene. Helse- og omsorgsplanen utgjør et viktig verktøy både for politiske beslutninger og skal sikre faglige retningsvalg.

(fra saksframlegg om helse- og omsorgsplan)