Detaljregulering for Furulia, kunngjøring av oppstart, frist for innspill 04.05.2023

oversiktskart med området markert med rødt - Klikk for stort bildeoversiktskart med området markert med rødt

Fjordfaret arkitektkontor har på vegne av tiltakshaver Brødrene Gjershaug A/S varslet oppstart av privat detaljregulering for Furulia i Ålvundfjord i Sunndal kommune

kartutsnitt med planomriss markert med sort stiplet lilje - Klikk for stort bildekartutsnitt med planomriss markert med sort stiplet lilje

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boliger i form av leilighetsbygg opptil 3 etasjer.

Planinitiativ, oppstartsvarsel og referat fra oppstartsmøte ligger vedlagt i dokumentene under.

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes til Fjordfaret Arkitektkontor, Ålvundfjordvegen 87, 6622 Ålvundfjord eller via e-post til ola@fjordfaret.no innen 04.05.2023.

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte 02.05.2023 klokken 16:30 på det tidligere bedehuset i Ålvundfjord som ligger på tomta.

Dokumenter:

Planinitiativ (PDF, 3 MB)

Oppstartsvarsel (PDF, 624 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 2 MB)