Detaljregulering for Furugrenda Pestua, kunngjøring av oppstart av reguleringsplanarbeid

Kart som viser omriss av planen med sort stiplet linje - Klikk for stort bildeKart som viser omriss av planen

Fjordfaret Arkitektkontor varsler i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Stian Moe Tangen, oppstart av privat detaljregulering for Furugrenda Pestua.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av boliger i form av rekkehus, samt utvidelse av eksisterende campingplass.

Oversiktskart med planområdet markert med rød sirkel - Klikk for stort bildeOmrådet ligger i Furugrenda ca 2,6 km øst for Sunndalsøra sentrum, markert med rød sirkel

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes til Fjordfaret Arkitektkontor, Ålvundfjordvegen 87, 6622 Ålvundfjord, eller e-post til ola@fjordfaret.no.

Frist for innspill er 20.08.2023.

Dokumenter:

Varselbrev (PDF, 372 kB)

Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 905 kB)