Detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540, kunngjøring av planvedtak

Bilde av vedtatt plankart - Klikk for stort bildeVedtatt plankart

Sunndal kommunestyret har fattet planvedtak for detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540 i møte den 14.06.2023 sak 43/23

Planen viser omregulering av nedlagte gamle Villabyen barnehage til boligformål og felles lekeområde i henhold til kommunedelplan for Sunndalsøra som viser arealet til framtidig boligutbygging.

Planen består av plankart og bestemmelser. Det er også utarbeidet planbeskrivelse med ros-analyse som beskriver bakgrunnen for planen.

Behandling av innkomne merknader, saksframlegg og politiske behandlinger er tatt med i kapitel 8 og 9 i planbeskrivelsen.

Opplysning om klage og innløsning ligger i kunngjøringsbrevet.

Dokumenter:

Plankart (PDF, 287 kB)

Bestemmelser  (PDF, 106 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)

Kunngjøringsbrev (PDF, 710 kB)