Detaljregulering av Mongstukvartalet, kunngjøring av vedtatt plan

 Detaljregulering for Mongstukvartalet er vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte 21.09.2022 sak 56/22.

Vedlagt ligger vedtatt plan og bestemmelser samt diverse plandokumenter. Opplysninger om klagerett ligger i kunngjøringsbrevet. 

Plankart Mongstukvartalet vedtatt 21.09.2022 (PDF, 321 kB)

Bestemmelser Mongstukvartalet vedtatt 21.09.2022 (PDF, 495 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

ROS (PDF, 934 kB)

Saksframlegg til sluttbehandling (PDF, 2 MB)

Vedtak (PDF, 428 kB)

Kunngjøringsbrev (PDF, 575 kB)