Meld fra om feil og mangler tilknyttet kommunale veger og plasser

Vi trenger telefonnummeret ditt i tilfelle vi har behov for å komme i kontakt med deg.Vi trenger telefonnummeret ditt i tilfelle vi har behov for å komme i kontakt med deg.
Angi hvilken gate eller område som er nærmest stedet med feil eller mangel.Angi hvilken gate eller område som er nærmest stedet med feil eller mangel.
Her kan du legge inn andre opplysninger du mener er nødvendig.Her kan du legge inn andre opplysninger du mener er nødvendig.
Felt merket med * må fylles ut

 

Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Birger Bakken
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Mobil 997 77 830

Åpningstider

Åpningstider 8.00 - 15.30