Meld fra om feil og mangler på vann- og avløpsanlegg

Vi trenger telefonnummeret ditt i tilfelle vi har behov for å ta kontakt med deg.Vi trenger telefonnummeret ditt i tilfelle vi har behov for å ta kontakt med deg.
Angi ved hvilken stasjon, gate eller sted feilen eller mangelen har oppstått.Angi ved hvilken stasjon, gate eller sted feilen eller mangelen har oppstått.
Her kan du legge inn andre opplysninger du mener er nødvendig.Her kan du legge inn andre opplysninger du mener er nødvendig.
Felt merket med * må fylles ut

 

Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Bjørn Røkkum
Oppsynsmann vann og avløp
E-post
Mobil 913 86 294

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)