Vanningsrestriksjoner og forbud mot hagevanning

 

Unormalt høyt vannforbruk - hva gjør vi?

Sunndal kommune opplever en stor økning i vannforbruket hver sommer på grunn av hagevanning. Dette fører til at enkelte abonnenter kan oppleve dårlig vanntrykk, dårlig vannkvalitet eller miste vannet helt. Vi er derfor avhengig av å spille på lag med abonnentene for å få ned forbruket.

Produksjonen av vann inn i systemet går som normalt og er ikke problemet. Utfordringen er det store forbruket.  Det kan være kritisk for allmenn vannforsyning, og aller verst hvis det skulle oppstå brann og det er dårlig eller ingen vannforsyning i området. Norsk Vann har derfor utarbeidet en rekke gode råd om hagevanning, som vil bidra til å redusere vannforbruket i tørre og varme perioder.

I de fleste tilfeller vil det være tilstrekkelig å anmode om å redusere vanning av plen i områder tilknyttet de aktuelle vannverkene. Dersom dette ikke er nok til å redusere forbruket, må vi innføre vanningsforbud.

Vanningsforbud gjelder abonnenter som er tilknyttet offentlig vannforsyning, og vil bli annonsert i media eller varslet via SMS-varsling. Frem til vanningsforbudet er opphevet, er det forbud mot vanning med spreder, forbud mot bruk av ubetjent slange og forbud mot bruk av dryppvanningsslange.

Generell dispensasjon gjelder:

  • Nye gressplener som er anlagt eller sådd før forbudet ble innført
  • Anleggsgartnere og kommunale parkanlegg.
  • Husvask før maling.
  • Oppfylling av badebasseng.
  • Vanning av blomster i krukker og blomsterbed

Vannverkseiers forpliktelser

Vannverkseier skal, i flg. § 9 i Drikkevannsforskriften levere helsemessig trygt vann til drikke, matproduksjon og personlig hygiene. I tillegg har samfunnet til enhver tid behov for tilgang på tilstrekkelige mengder sanitærvann og slokkevann. 

En vannverkseier er altså ikke forpliktet til å produsere drikkevann i så store mengder at abonnenter fritt kan vanne plen i tørkeperioder. 

Abonnentens forpliktelser

Kommunestyret i Sunndal vedtok i sak 66/10 at KS sine Standard abonnementsvilkår for vann og avløp skal gjelde for abonnenter i Sunndal kommune.

I abonnementsvilkårenes § 3.8 står det:

Abonnentene forplikter seg til å ikke sløse med vann. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som kommunen finner det nødvendig å gjennomføre under vannmangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve erstatning eller prisavslag.