Råd om hagevanning

Gode råd om hagevanning - Klikk for stort bildeVanning av plen Ukjent

Gode råd om hagevanning

  • Plenen din er robust og tåler tørke. Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning 

  • Pass på at utendørs kraner ikke står og lekker.

  • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt.

  • Ta vare på regnvannet i f.eks. en tønne og bruk det til å vanne blomster

  • Led takvannet inn i busker eller blomsterbed

  • Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn fordamper det meste av vannet

  • Det er viktig at plenen din får nok vann når du vanner. Såkalt skvettvanning fører til grunt rotsystem og tørkesvak plen. Eldre plener på dyp jord klarer seg med ei rotbløyte hver 14. dag. Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann. Om du setter en boks e.l. på plenen, kan du lett finne ut når plenen har fått nok vann

  • Ved brannutrykning i området tilknyttet ditt vannverk: Stopp all hagevanning. slik at det blir nok vann til slokkearbeidet.

Eksempel på vannforbruk

En familie på 4 bruker i gjennomsnitt ca 500-600 liter vann pr døgn. Dersom du har en hagespreder med normalt trykk i 3-4 timer tilsvarer dette et vannforbruk på 2500-3000 liter, altså 4-5 ganger normalt husholdningsforbruk.

Vannbehandlingsanlegg kan ikke dimensjoneres for å tåle slike belastninger, ettersom det er svært få dager i året at behovet for så store mengder vann oppstår. 

Å produsere drikkevann for å vanne plen er verken bærekraftig eller miljøvennlig.