Drikkevannskvalitet

Kvaliteten på drikkevann fra de kommunale vannverkene kontrolleres jevnlig ved at det tas vannprøver i tråd med kravene i Drikkevannsforskriften.

 

Hva er god drikkevannskvalitet?

Drikkevannsforskriften beskriver dette som: "helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge"

Drikkevannet i Sunndal kommune har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Drikkevannsforskriften

 

Endringer i vannets kvalitet

Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, så sant vi ikke har gitt beskjed om noe annet.

Dersom du har lavt trykk, ønsker å klage på drikkevannskvaliteten eller har andre problemer med vannet, kan du varsle oss via skjemaet Meld fra om feil og mangler på vann- og avløpsanlegg.

NB! For at klagen skal bli fulgt opp må den meldes inn på telefon, e-post eller personlig. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp klager formidlet i sosiale media.

 

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler alle berørte personer og virksomheter ved følgende hendelser:

  • Ved endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Vi varsler som regel på våre hjemmesider, på Facebook og i lokalavisene, men dersom det haster å gi deg beskjed, benytter vi telefonvarsling. 

Telefonvarsling

 

Koking av vann

Dersom du har fått varsel om kokeanbefaling fra oss, bør du følge Folkehelseinstituttets råd for koking av drikkevann.

Hardhet 

I Sunndal kommune har vi bløtt / mykt vann. Verdiene ligger i området 1,4 - 2,5 ºdH. Det betyr at du ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner.

 

 

Kontaktinformasjon

Bjørn Røkkum
Oppsynsmann vann og avløp
E-post
Mobil 91 38 62 94
Grete Marie Trædal
Teknisk planlegger
E-post
Mobil 90 89 01 77

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)