Drikkevannskvalitet

Kvaliteten på drikkevann fra de kommunale vannverkene kontrolleres jevnlig ved at det tas vannprøver i tråd med kravene i Drikkevannsforskriften.

Hva er god drikkevannskvalitet?

Drikkevannsforskriften beskriver dette som: "helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge"

For å sikre at drikkevannet oppfyller kravene, tas det jevnlig vannprøver etter et vannprøveprogram utarbeidet etter krav fra myndighetene. Prøveplanen er godkjent av Mattilsynet.

Se mer informasjon i drikkevannsforskriften.

Sjekk drikkevannet ditt

I kartet under får du en oversikt over vannbehandlingsanleggene i Sunndal kommune. Zoom inn på ønsket område og få informasjon om resultater av vannprøver tatt av drikkevannet. 

Endringer i vannets kvalitet

Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, så sant vi ikke har gitt beskjed om noe annet.

Dersom du har lavt trykk, ønsker å klage på drikkevannskvaliteten eller har andre problemer med vannet, kan du varsle oss via skjemaet Meld fra om feil og mangler på vann- og avløpsanlegg.

NB! For at klagen skal bli fulgt opp må den meldes inn på telefon, e-post eller personlig. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp klager formidlet i sosiale media.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler alle berørte personer og virksomheter ved følgende hendelser:

  • Ved endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Vi varsler som regel på våre hjemmesider, på Facebook og i lokalavisene, men dersom det haster å gi deg beskjed, benytter vi telefonvarsling og SMS. 

Les mer om telefonvarsling.

Koking av vann

Dersom du har fått varsel om kokeanbefaling fra oss, bør du følge Folkehelseinstituttets råd for koking av drikkevann.

Hardhet 

I Sunndal kommune har vi bløtt / mykt vann. Verdiene ligger i området 1,4 - 2,5 ºdH. Det betyr at du ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner.

Artikkelliste