Planer, normer og prosjekter - vann og avløp

Her finner du lokal VA-norm, hovedplan for vann og avløp og diverse prosjekter innen vann og avløp.

 

Hovedplan for vann og avløp 

Hovedplan for vann og avløp 2022 - 2030 skal sikre at kommunens hovedmålsettinger for vann og avløp blir oppfylt. Denne kommunedelplanen vil være det overordnede politiske styringsverktøyet på avløps- og vannmiljøsektoren i kommunen. 

Denne plana er under utarbeidelse, og planlegges ferdigstilt høsten 2022. Gjeldende hovedplan er dermed denne:  Hovedplan for vann og avløp 2011 - 2020 (PDF, 442 kB).

 

Kommunalteknisk VA-norm

Sunndal kommune har samarbeidet med kommunene Aure, Averøy, Rindal, Surnadal og TIngvoll om utarbeidelse av felles kommunalteknisk VA-norm med tilhørende tegninger.

Den beskriver hvilke krav som stilles til prosjektdokumenter og teknisk utførelse av vann- og avløpsanlegg og til sluttdokumentasjon. Funksjonskrav og detaljkrav gjelder generelt for slike arbeider.

Lokale bestemmelser er tilleggskrav som stilles av hver enkelt kommune. Der det er motstrid gjelder lokale bestemmelser foran generelle bestemmelser.

Kommunalteknisk VA-norm består av:

 

Planlagte og pågående prosjekter

Prioriterte oppgaver for 2022 er:

  • Renovering av vannledning til og fra Killurda
  • Ny brønn Ålvundfjord vannverk
  • Komplettere nye brønner Villabyøran
  • Omlegging av rør i forbindelse med vedlikeholdsarbeider Tredal bru
  • Omlegging av rør i forbindelse med Elverhøy bru (ikke avklart)

Kontaktinformasjon

Jan Erik Holthe
Teknisk sjef
E-post
Mobil 91 11 47 84
Grete Marie Trædal
Teknisk planlegger
E-post
Mobil 90 89 01 77

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)