Planer, normer og prosjekter - vann og avløp

Her finner du lokal VA-norm, hovedplan for vann og avløp og diverse prosjekter innen vann og avløp.

Hovedplan for vann og avløp 

Hovedplan for vann og avløp 2011 - 2020 skal sikre at kommunens hovedmålsettinger for vann og avløp blir oppfylt. Denne kommunedelplanen vil være det overordnede politiske styringsverktøyet på avløps- og vannmiljøsektoren i kommunen. 

Hovedplan for vann og avløp 2011 - 2020 (PDF, 442 kB).

Kommunalteknisk VA-norm

Sunndal kommune har samarbeidet med kommunene Aure, Averøy, Rindal, Surnadal og TIngvoll om utarbeidelse av felles kommunalteknisk VA-norm med tilhørende tegninger.

Den beskriver hvilke krav som stilles til prosjektdokumenter og teknisk utførelse av vann- og avløpsanlegg og til sluttdokumentasjon. Funksjonskrav og detaljkrav gjelder generelt for slike arbeider.

Lokale bestemmelser er tilleggskrav som stilles av hver enkelt kommune. Der det er motstrid gjelder lokale bestemmelser foran generelle bestemmelser.

Kommunalteknisk VA-norm består av:

 

Planlagte og pågående prosjekter

Prioriterte oppgaver for 2021 er:

  • Renovering av vannledning til og fra Killurda
  • Spillvannsledning fra Sunndalsvegen til Ringvegen

Kontaktinformasjon

Grete Marie Trædal
teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april