Akutt beredskap


Hva er akutte hendelser?

Akutte hendelser kan være flom, oversvømmelser, vann i kjellere, ras, snøskred, vannlekkasjer, kloakklekkasjer, løse eller manglende kumlokk, samt forurensning i elver og sjø i kommunen.

 

Hvem kontakter jeg?

I rådhusets ordinære åpningstid, kan du ta kontakt med servicekontoret tlf. 71 69 90 00.  

Utenom åpningstidene kan du ringe til overordnet teknisk vakt: 917 80 100

eller kommunens VA-vakt: 91 53 43 71.


Husk at dersom det gjelder lekkasjer i egen bolig, er huseier selv ansvarlig for å kontakte rørlegger. Kommunen er kun ansvarlig for lekkasjer på kommunale ledninger. Du kan lese mer om hva du har ansvar for i artikkelen Forpliktelser for abonnent og kommune. Om henvendelsen din ikke gjelder en akutt hendelse, kan du melde feil her.