Akutt beredskap


Hva er akutte hendelser?

Akutte hendelser kan være flom, oversvømmelser, vann i kjellere, ras, snøskred, vannlekkasjer, kloakklekkasjer, løse eller manglende kumlokk, samt forurensning i elver og sjø i kommunen.

Hvem kontakter jeg?

I rådhusets ordinære åpningstid, kan du ta kontakt med servicekontoret tlf. 71 69 90 00.  

Utenom åpningstidene kan du ringe til overordnet teknisk vakt: 917 80 100

eller kommunens VA-vakt: 91 53 43 71.


Husk at dersom det gjelder lekkasjer i egen bolig, er huseier selv ansvarlig for å kontakte rørlegger. Kommunen er kun ansvarlig for lekkasjer på kommunale ledninger. Du kan lese mer om hva du har ansvar for i artikkelen Forpliktelser for abonnent og kommune. Om henvendelsen din ikke gjelder en akutt hendelse, kan du melde feil her.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)