Akutt beredskap


Hva er akutte hendelser?

Akutte hendelser kan være flom, oversvømmelser, vann i kjellere, ras, snøskred, vannlekkasjer, kloakklekkasjer, løse eller manglende kumlokk, samt forurensning i elver og sjø i kommunen.

Hvem kontakter jeg?

I rådhusets ordinære åpningstid, kan du ta kontakt med servicekontoret tlf. 71 69 90 00.  

Utenom åpningstidene kan du ringe direkte til vaktsentralen på tlf. 71 67 10 00.

Om henvendelsen din ikke gjelder en akutt hendelse, kan du melde feil her.

Husk at dersom det gjelder lekkasjer i egen bolig, er huseier selv ansvarlig for å kontakte rørlegger. Kommunen er kun ansvarlig for lekkasjer på kommunale ledninger. Du kan lese mer om hva du har ansvar for i artikkelen Forpliktelser for abonnent og kommune.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april