Meld fra om feil / hendelser

Her kan du melde fra om feil og hendelser som ikke er akutte.

Angi i dette feltet nærmeste sted / adresse, slik at vi enkelt kan finne fram til riktig sted. Angi i dette feltet nærmeste sted / adresse, slik at vi enkelt kan finne fram til riktig sted.
Felt merket med * må fylles ut

 

Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april