Oppsigelse

Oppsigelse av SFO-plass skal gjøres skriftlig til rektor.

Oppsigelsesfristen er én måned fra den 1. i måneden etter oppsigelsesdatoen. Dette betyr at det blir krevd full månedsbetaling i den måneden oppsigelsen ble mottatt og i den påfølgende måneden. Dette gjelder selv om eleven slutter å bruke plassen før oppsigelsestida er ute.

Oppsigelse av plass med virkning etter 1. april i SFO-året blir ikke godtatt. Det betyr at for å slippe å betale ut SFO-året, må man si opp plassen før 1. mars.