Kommunalt landbruksfond

Sunndal kommune sitt landbruksfond ble vedtatt første gang i 2009.  Midler fra landbruksfondet skal bidra til å opprettholde, videreutvikle og styrke landbruket og stimulere til nyetableringer/nye næringer med utgangspunkt i landbruket sine ressurser. 

Formål

  1. Midler fra landbruksfondet skal bidra til å opprettholde, videreutvikle og styrke landbruket og stimulere til nyetableringer/nye næringer med utgangspunkt i landbruket sine ressurser.
  2. Bruk i aktiv drift/aktive næringsutøvere skal prioriteres. Faglag kan søke om støtte til kurs- og møtevirksomhet i samråd med kommunen.
  3. Midler fra landbruksfondet skal støtte kommunens strategi om å bidra til bærekraftmålene. Tiltakene som støttes bør ha en intensjon om positive effekter på oppnåelse av bærekraftmålene på lang sikt.

Tiltak som støttes og prioriteres

  • Støtte kan gis til tiltak på landbrukseiendommer i Sunndal kommune. Fellestiltak kan også komme inn under ordningen.
  • Tiltak som bidrar til å minske forurensing og fremme gode og langsiktige løsninger skal prioriteres.
  • Det kan være nødvendig å foreta prioriteringer på grunn av søknadsmengde i forhold til fondets størrelse.

Søknad og søknadsfrist

Hovedsøknadsfrist er 1. april med mulighet for ny søknadsfrist 1. oktober dersom rammen for fondet ikke er oppbrukt. 

Søknadsskjema (PDF, 674 kB)
 

Skjemaet kan skrives ut og fylles ut for hånd.

Søknader kan sendes på epost til: post@sunndal.kommune.no eller leveres på servicekontoret på rådhuset for arkivering. 

Retningslinjer

For mer utfyllende informasjon om landbruksfondet se retningslinjer (PDF, 675 kB).

Reviderte retningslinjer for Kommunalt landbruksfond ble vedtatt i 16.6.2021.