Kommunalt landbruksfond

 

Formålet med Sunndal kommune sitt landbruksfond er:

  1. Midler fra landbruksfondet skal bidra til å opprettholde, videreutvikle og styrke landbruket og stimulere til nyetableringer/nye næringer med utgangspunkt i landbruket sine ressurser.
  2. Bruk i aktiv drift/aktive næringsutøvere skal prioriteres. Faglag kan søke om støtte til kurs- og møtevirksomhet i samråd med kommunen.
  3. Midler fra landbruksfondet skal støtte kommunens strategi om å bidra til bærekraftmålene. Tiltakene som støttes bør ha en intensjon om positive effekter på oppnåelse av bærekraftmålene på lang sikt.

Reviderte retningslinjer for Kommunalt landbruksfond ble vedtatt i 16.6.2021. Kommunalt landbruksfond ble vedtatt første gang i 2009. 

 

Generelle regler

1. Støtte kan gis til tiltak på landbrukseiendommer i Sunndal kommune. Fellestiltak kan også
komme inn under ordningen.
2. Tiltak som bidrar til å minske forurensing og fremme gode og langsiktige løsninger skal
prioriteres.
3. Det kan være nødvendig å foreta prioriteringer på grunn av søknadsmengde i forhold
til fondets størrelse.
4. Hovedsøknadsfrist er 1. april med mulighet for ny søknadsfrist 1. oktober dersom rammen for fondet ikke er oppbrukt. 
Søknader i april og oktober skal leveres på dette skjemaet (PDF, 674 kB)
 

Skjemaet kan skrives ut og fylles ut for hånd. Søknader kan sendes på epost til: post@sunndal.kommune.no eller leveres i servicedesken på rådhuset for arkivering. 

For mer utfyllende informasjon om landbruksfondet se retningslinjer (PDF, 675 kB).

Kontaktinformasjon

Tore Ulvund
rådgiver
E-post