Søke plass

Alle bosatt i Sunndal kommune kan søke opptak.

Barn og ungdom 0–18 år er hovedmålgruppe for kulturskolens virksomhet, men vi ønsker alle aldersgrupper velkommen.

Søk her:

Søknadsskjema kulturskolen

 

Søknadsfrist

Ordinær søknadsfrist er 1. juni.
Søknader behandles løpende gjennom året, og elever tas inn dersom ledige plasser.

Elever som har plass trenger ikke søke for å fortsette med samme disiplin. Eleven beholder sin elevplass til den blir sagt opp.

Elevavgift

Se gjeldende priser her.

Elever som får fast tilbud om ukentlig utvidet undervisning, må betale halv kontingent ekstra for dette.

Avgift på kurs settes etter lengde og antall deltakere på kurset.

Instrument og materiell

Elever i kulturskolen må sørge for å kjøpe det undervisningsmateriellet (noter/lærebøker) som kreves i undervisningen.

Instrumentalelever må også disponere instrument.
Elever på treblås og messingblås får låne instrumenter av Sunndal ungdomskorps så lenge de er medlem i aspirantkorpset.

Oppmøte

Eleven møter i henhold til timeavtale med lærer.

Leksjonslengden kan variere alt etter disiplin og aktivitet

Undervisningen ved kulturskolen følger skoleruta.

Utmelding

Utmeldingsfristene er 1. juni for høstsemesteret, og 1. desember for vårsemesteret.

Gå til utmelding