Sunndal asylmottak

Sunndal kommune hadde asylmottak i perioden 1998-2017, der kommunen var driftsoperatør etter avtale med  UDI.

Fredensborg Eiendom er nå eier av lokalene det tidligere var mottak i. Hero, som er Norges største driftsoperatør for asylmottak, har rammeavtale med UDI om drift av basismottak. Disse har en intensjonsavtale at de sammen skal arbeide for at Hero skal drive mottak i Fredensborgs lokaler på Sunndalsøra.

Akuttmottak høsten 2021

Hero fikk i september 2021 avtale med UDI om drift av akuttmottak på 250 plasser i lokalene på Sunndalsøra. Dette er en kontrakt med kortere varighet enn ordinære mottak. Avtalen Hero har er på 6 mnd+1+1 mnd, og målet er at mottaket raskt skal tømmes.

Det er hovedsakelig flyktninger med opphold som kommer til mottaket, og skal bo midlertidig på mottaket til de enten skal videre til ordinært mottak eller bosettes. 

Kommunen har plikt til å yte helsetjeneste, grunnskoleopplæring og norskopplæring for voksne.

Tore Vaagen er leder for mottaket.

Vakttelefon: 40 49 81 61.