Sunndal asylmottak

Sunndal kommune hadde asylmottak i perioden 1998-2017, der kommunen var driftsoperatør etter avtale med  UDI.

Fredensborg Eiendom er nå eier av lokalene det tidligere var mottak i. Hero, som er Norges største driftsoperatør for asylmottak, har rammeavtale med UDI om drift av basismottak. Disse har en intensjonsavtale at de sammen skal arbeide for at Hero skal drive mottak i Fredensborgs lokaler på Sunndalsøra.

Akuttmottak 

Hero fikk i september 2021 avtale med UDI om drift av akuttmottak på 250 plasser i lokalene på Sunndalsøra. Driften av dette ble avviklet i februar 2022. 

I mars 2022 er det igjen aktuelt med akuttmottak for ukrainere på flukt.  Hero har en avtale med UDI om drift av akuttmottak på inntil 300 plasser, med oppstart fra 14. mars. 

Mottaket drives av Hero Norge.

Tore Vaagen er leder for mottaket.

Vakttelefon: 40 49 81 61.