Sunndal mottakssenter

Sunndal kommune hadde asylmottak i perioden 1998-2017, der kommunen var driftsoperatør etter avtale med  UDI.

Fredensborg Eiendom er nå eier av lokalene det tidligere var mottak i. Hero, som er Norges største driftsoperatør for asylmottak, har rammeavtale med UDI om drift av basismottak.

Sunndal mottakssenter

Sunndal mottakssenter har en kapasitet på 100 faste plasser og 50 stykkprisplasser. I tillegg til den faste kapasiteten, har mottaket mulighet for å øke kapasiteten dersom UDI gjør avrop på opsjonsplasser.

Fra mars til oktober 2022 ble lokalene benyttet til akuttinnkvartering for ukrainske flyktninger, men gikk over til ordinær drift fra 15. oktober 2022.

Mottaket drives av Hero Norge.

Se kontaktinformasjon