Psykisk helsetjeneste for barn og unge

Vi tilbyr behandling og oppfølging til barn og unge opp til 18 år og deres familier. Vi er opptatt av tidlig innsats og vår jobb foregår i tett samarbeid med barn, foreldre og andre aktuelle instanser og tjenester. Våre tilbud er frivillig og gratis. Du/ dere trenger ikke henvisning fra fastlege.

Våre tilbud gis utover det helsestasjonene/skolehelsetjenesten kan tilby.

Skoler, barnehager eller andre tjenester kan ta kontakt med oss på vegne av foreldre, barn og ungdom dersom det er et ønske og det foreligger samtykke.

Alle har taushetsplikt og jobber etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Barn og unges helsetjeneste

 

Vanlige årsaker til at foreldre tar kontakt
 • Uro, tristhet i forbindelse med svangerskap eller barseltid.
 • Barnet mitt er engstelig og redd.
 • Barnet/ ungdommen min vil ikke på skolen/ mye fravær.
 • Jeg er bekymret for barnets utvikling.
 • Jeg er syk og synes det er vanskelig å vite hvordan jeg skal snakke med barna mine om dette.
 • Barnet mitt er mye sint.
 • Mistanke eller bekymring om rusbruk.
Vanlige årsaker til at barn og unge tar kontakt
 • Jeg synes det er mye press på skolen, og føler meg stressa og trist.
 • Jeg synes det er vanskelig å få meg venner og føler meg ensom.
 • Jeg er trist mye av tiden.
 • Det er mye konflikter i familien min.
 • Jeg er engstelig og redd i sosiale situasjoner, eller når jeg skal snakke høyt på skolen.
 • Jeg opplever press i forhold til rus (alkohol, narkotika).
 • Usikkerhet omkring kjønnsidentitet.
Andre utfordringer kan være
 • Reaksjoner på livsbelastninger.
 • Barn og unge som pårørende av foreldre med alvorlig somatisk, psykisk, og /eller rusrelatert sykdom.
Hva kan vi tilby
 • Vi har samtaler med barnet/ungdommen alene, eller sammen med foreldrene.
 • Støttesamtaler, terapisamtaler og oppfølging med barn, unge og foresatte.
 • Foreldreveiledning.
 • Støtte til bedring og mestring.
 • Oppfølging i en krisesituasjon.
 • Veiledning og undervisning til andre fagpersoner i kommunen.

Tilbudet du får avhenger av hva som er viktig for deg, og hva som skal til for at du/dere kan få det bedre. For å få til det må vi aktivt involvere deg, og eventuelt dine pårørende i oppfølgingen. Slik kan vi iverksette tiltak basert på dine egne behov.

 

Hvem samarbeider vi med

Vi samarbeider med skole/ barnehager, helsestasjonen, kommunepsykolog, fastlege, barneverntjenesten, PPT og BUP.

Hvordan komme i kontakt med oss

Søknadskjema

Du kan også be fastlege, behandler, skole/lærer, barnehage, barnevernet eller helsesykepleier om å hjelpe deg.

Ansatte psykisk helse
Tittel Navn Mobilnummer
Avd.sykepleier i psykisk helse Mariann Meisal 90 12 35 16
Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie/kognitiv terapeut Linda Fredsvik 47 62 20 01
Spesialsykepleier i psykisk helse til barn og unge Ann Christel Jenstad Innerdal 48 23 38 39


 

Kontaktinformasjon

Mariann Meisal
avdelingssykepleier
E-post
Mobil 901 23 516

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Mongstugata 5, Sunndalsøra