Psykisk helsetjeneste for barn og unge

Vi tilbyr behandling og oppfølging til barn og unge opp til 18 år og deres familier. Vi er opptatt av tidlig innsats og vår jobb foregår i tett samarbeid med barn, foreldre og andre aktuelle instanser og tjenester. Våre tilbud er frivillig og gratis. Du/ dere trenger ikke henvisning fra fastlege.

Våre tilbud gis utover det helsestasjonene/skolehelsetjenesten kan tilby.

Skoler, barnehager eller andre tjenester kan ta kontakt med oss på vegne av foreldre, barn og ungdom dersom det er et ønske og det foreligger samtykke.

Alle har taushetsplikt og jobber etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Barn og unges helsetjeneste

 

Ansatte psykisk helse
Tittel Navn Mobilnummer
Avdelingssykepleier i psykisk helse Mariann Meisal 90 12 35 16
Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie/kognitiv terapeut Linda Fredsvik 47 62 20 01
Spesialsykepleier i psykisk helse til barn og unge Ann Christel Jenstad Innerdal 48 23 38 39