Psyisk helse for barn og unge

Samarbeider med helsestasjonen, jordmor, familieveileder, barneverntjenesten, PPT, BUP, skole / barnehager og folkehelsekoordinator/frisklivssentralen.

Støtter psykisk helse for voksne. 

Tilbudet er gratis.

Hvem er vi?

Frode Fjærli Neergaard, Psykolog - spesialist i klinisk psykologi

Linda Fredsvik, Spesialsykepleier. Kognitiv terapeut. DU-veileder (depresjonsmestring for ungdom).


 

Kontaktinformasjon

Sunndal Helsestasjon
E-post
Mobil 902 60 215

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal lege- og helsesenter, Mongstugt. 5, Sunndalsøra