Psyisk helse for barn og unge

Samarbeider med helsestasjonen, jordmor, familieveileder, barneverntjenesten, PPT, BUP, skole / barnehager og folkehelsekoordinator/frisklivssentralen.

Støtter psykisk helse for voksne. 

Tilbudet er gratis.

Hvem er vi?

Frode Fjærli Neergaard, Psykolog - spesialist i klinisk psykologi

Linda Fredsvik, Spesialsykepleier, med tverrfaglig videreutdanning i psykososial arbeid med barn og unge (0-ca 23 år).  DU-veileder (depresjonsmestring for ungdom).


 

Kontaktinformasjon

Sunndal Helsestasjon
Mobil 902 60 215

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Postadresse
Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal lege- og helsesenter, Mongstugt. 5, Sunndalsøra