Forebygging av selvmord og selvskading

Trenger du eller noen du kjenner psykisk helsehjelp raskt?
Har du selvmordstanker?
Er det fare for akutt selvmord?
Det finnes hjelp.

Har du tanker om å ta ditt eget liv?

 
>Kontakt din fastlege eller legevakt

 > Akutteam

 > Søk om psykisk helsehjelp

 > Skolehelsetjenesten

 > Frivillige organisasjoner

 > Hjelpetelefoner

Selvmordstanker og selvmord - infoside hos Helse norge

 

Er du bekymret for at noen du kjenner har tanker om å ta sitt eget liv?

Hvordan spørre om selvmord? VIVAT selvmordsforebygging har lagd en undervisningsfilm som gir en innføring i hvordan du kan oppdage selvmordstanker, spørre om selvmord og hjelpe personen til kontakt med hjelpeapparatet.

Filmen kan du se her.

 

Folkeopplysningskampanjen "Snakk om sjølvmord"

Tips og råd for hva du skal se etter, hvordan du kan ta den vanskelige samtalen og hvor du kan få hjelp.