Oppholdstyper på sykehjem

Ved Sunndal helsetun tilbys korttids- og avlastingsopphold, og ulike typer langtidsopphold.

Les mer om tilbudene, om hvordan du søker og hva det koster her: