Oppholdstyper på sykehjem

Ved Sunndal helsetun tilbys korttids- og avlastingsopphold, og ulike typer langtidsopphold.

Les mer om tilbudene, om hvordan du søker og hva det koster her:
 

Korttids- og avlastningsopphold

 

Ulike typer korttidsopphold

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem.

Avdelingen har bemanning på helsefagarbeider, sykepleier og spesialsykepleier. Det er tilknyttet lege, fysioterapi- og ergoterapitjenester.  

 

Ordinært korttidsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov, ernæringsstatus, opptrening og behandling/etterbehandling. Oppholdet kan være rullerende.

 

Avlastning for pårørende

Omsorgsbehovet kan være ut i fra et fysisk eller psykisk behov. Tilbudet kan være rullerende. Det må medføre større behov for hjelp enn det som normalt forventes i hjemmet. Omsorgsarbeidet må være omfattende og særlig tyngende.
Avlastningsopphold kan være med å utsette innleggelse i institusjon, og øke muligheten til å bo hjemme lengst mulig.

 

Rehabiliteringsopphold

Oppholdet er ut i fra behov for opptrening og rehabilitering etter vurdering av fastlege/sykehusopphold. Målet med oppholdet er å komme tilbake til eget hjem.

 

Korttidsopphold for symptomlindring

Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg i sykdomsforløpet og ved livets slutt.
 

Hva koster det?

Gjeldende priser

 

Søk om opphold

Søknadsiden

Ulike typer langtidsopphold

Et langtidsopphold på sykehjem er tilbud om permanent opphold med oppfølging og tilsyn hele døgnet.

 

Ordinær plass

Enheter for pasienter med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet.
 

Skjermet plass

Enheter for pasienter med demens sykdom med et behov for tettere oppfølging av ansatte med kompetanse innen sykdommen.

 

Hva koster det?

Gjeldende priser

 

Søk om opphold

Søknadsiden

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

Det er ingen betjent resepsjon
på Sunndal helsetun. 
Gjeldende telefonnummer er
Sunndal kommunes sentralbord.

Ønsker du informasjon om
helse- og omsorgstjenester,
ta kontakt med tildelingsenheten.

Tildelingsenheten
Mobil 90 01 63 88

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra