Demensvennlig kommune

Sunndal kommune inngikk i november 2015 en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om et mer demensvennlig samfunn. Det vil si at kommunen skal være med å legge til rette for at mennesker med demens skal kunne opprettholde et aktivt liv så lenge som mulig. 

Avtale om demensvennlig samfunn

Avtalen ble behandlet for kommunestyret i møte onsdag 18. november 2015, og representanter fra partene Samarbeidsavtale for demensvennlig samfunn, underskrevet 18. november 2015. - Klikk for stort bildesignerte i etterkant avtalen.

Les Avtale om et demensvennlig samfunn. (PDF, 233 kB)

Les mer om kampanjen Et demensvennlig samfunn


Arbeidsgruppe

Kommunen har i ettertid etablert en arbeidsgruppe som har ansvar for å følge opp avtalen og får ansvar for å utarbeide lokale planer.

Arbeidsgruppa består av:Demensvennlig kommune - arbeidsgruppe - Klikk for stort bilde
Edgar Gundersen, oppvekst- og omsorgsutvalget
Anne Lise Toset Visnes, Sunndal demensforening
Kristine Neeraas, Sunndal kommune
Tone Hustad
Knut Reinset


Arbeidsgruppa ønsker å legge til rette for at mennesker med demens skal bli møtt med forståelse og respekt i hverdagen og sine gjøremål som de måtte ha behov for å få utføre. Gruppa vil bla.a arbeide med kursing av kommunalt ansatte, butikkansatte, politi og andre som driver i servicebransjen.

Tjenester til mennesker med demens i Sunndal kommune

Sunndal helsetun, avdeling C og E.

Prestjordet dagsenter er et dagaktivitetstilbud ved Sunndal helsetun til personer med demenssykdom som bor i egen bolig. Les mer om Prestjordet dagsenter.

I samarbeid med demensforeningen arrangeres bl.a. pårørendekurs, aktivitetsvenn-ordning m.m.


Har du spørsmål knyttet til demens?

Kontakt demenskoordinator i Sunndal kommune. Se kontaktinformasjon til høyre.

Kontaktinformasjon

Marianne Aasgård
demenskoordinator
E-post
Mobil 916 68 915

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra