Demensvennlig kommune

Ordfører Ståle Refstie og partene med avtale om demensvennlig samfunn. - Klikk for stort bildeOrdfører Ståle Refstie og partene med avtale om demensvennlig samfunn. Sunndal kommune

Sunndal kommune inngikk i november 2015 en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om et mer demensvennlig samfunn. Det vil si at kommunen skal være med å legge til rette for at mennesker med demens skal kunne opprettholde et aktivt liv så lenge som mulig. 

Avtale om demensvennlig samfunn

Avtalen ble behandlet for kommunestyret i møte onsdag 18. november 2015, og representanter fra partene signerte i etterkant avtalen.

 Avtale om et demensvennlig samfunn. (PDF, 233 kB)

 Mer om kampanjen Et demensvennlig samfunn

Arbeidsgruppe

En arbeidsgruppe har ansvar for å følge opp avtalen og for å utarbeide lokale planer.

Arbeidsgruppa består av:

  • Janne Merete Rimstad Seljebø, leder oppvekst- og omsorgsutvalget
  • Kristine Neeraas, fagperson og medlem i Sunndal demensforening
  • Rigmor Storli, bruker-/pårørenderepresentant og styremedlem Sunndal demensforening
  • Marianne Aasgård, demenskoordinator

Arbeidsgruppa ønsker å legge til rette for at mennesker med demens skal bli møtt med forståelse og respekt i hverdagen og sine gjøremål som de måtte ha behov for å få utføre. Gruppa vil bl.a. arbeide med kursing av kommunalt ansatte, butikkansatte, politi og andre som driver i servicebransjen.

Tjenester til mennesker med demens i Sunndal kommune

Sunndal helsetun, avdeling C og E.

Prestjordet dagsenter er et dagaktivitetstilbud ved Sunndal helsetun til personer med demenssykdom som bor i egen bolig. 

Prestjordet dagsenter

I samarbeid med demensforeningen arrangeres bl.a. pårørendekurs, aktivitetsvenn-ordning m.m.


Har du spørsmål knyttet til demens?

Kontakt demenskoordinator i Sunndal kommune. Se kontaktinformasjon til høyre.