Folkehelse

Sunndal kommune har ansvar for folkehelsearbeid

Beskyttelse mot dårlig helse

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge sykdom og, skader. Kommunen skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller, og til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Kommunen skal fremme folkehelse ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenester.

Medvirkning

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

Sunndal kommune deltar i prosjektet Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse, #trivselisunndal, i perioden 2015-2018. Gjennom medvirkningsprosesser har kommunen samlet informasjon om hva innbyggere meiner bidrar til trivsel i sine nærmiljø og lokalsamfunn. Kunnskapen systematiseres og kobles til planer og avgjørelser i kommunen.

Her kan du lese

Delrapport fra evaluering av satsinga og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse (PDF, 2 MB)

Statusrapport folkehelse 2015 (PDF, 4 MB)

Kontaktinformasjon

Peggy Ranheim
Folkehelsekoordinator/Leder for Distriktsmedisinsk Senter
E-post
Mobil 412 63 977

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Romsdalsvegen 4, 6600 Sunndalsøra