God helse-partnerskap

Figurer av voksen og barn - Klikk for stort bildeFolkehelsekoordinator Illustrasjonsbilde

Siden 2003 har Møre og Romsdal fylkeskommune bygd partnerskap med kommunene om sammen å utvikle et langsiktig folkehelsearbeid, God Helse-partnerskapet.  

Deltakerkommunene forplikter seg gjennom Partnerskapsavtalen til å ha ansatt en folkehelsekoordinator i minimum 50% stilling og arbeide helhetlig med folkehelse i hele kommunen sin virksomhet

Satsingsområdene i partnerskapet er:

  • Ernæring
  • Fysisk aktivitet
  • Psykisk helse
  • Rusforebygging
  • Tobakksforebygging
  • Forebygging av sosiale ulikheter i helse


Se årsrapporter for kommuner i God Helse-partnerskapet: