Folkehelseprofil

Tidlig hvert år publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for kommunene og fylkene. En folkehelseprofil er et fire siders dokument som gir et bilde av noen sider ved folkehelsen i kommunen eller fylket. Profilen skal være en hjelp til å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.

Her finner du lenker til folkehelseprofiler for Sunndal kommune. Du finner også en lenke hvor kan du selv kan gå inn og søke opp kommuner eller fylker du ønsker å se folkehelseprofil for.

Folkehelseprofiler hos FHI