Folkehelseprofil

Tidlig hvert år publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for kommunene og fylkene. En folkehelseprofil er et fire siders dokument som gir et bilde av noen sider ved folkehelsen i kommunen eller fylket. Profilen skal være en hjelp til å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.

Her finner du lenker til folkehelseprofiler for Sunndal kommune fra 2014-2019. Du finner også en lenke hvor kan du selv kan gå inn og søke opp kommuner eller fylker du ønsker å se folkehelseprofil for.

Folkehelseprofil for Sunndal 2019

Folkehelseprofil for Sunndal 2018

Folkehelseprofil for Sunndal 2017

Folkehelseprofil for Sunndal 2016

Folkehelseprofil for Sunndal 2015

Folkehelseprofil for Sunndal 2014

 

Her kan du hente folkehelseprofil for kommuner, bydeler og fylke