Innkjøp

Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid

Sunndal kommune er med i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII), som består av totalt 12 kommuner.

Les mer om Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII)

Rammeavtaler

Alle kommunale enheter er forpliktet til å benytte de leverandører kommunen har rammeavtale med. For oversikt over rammeavtaler for Sunndal kommune henvises det til Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII).

Doffin - nasjonal kunngjøringsdatabase for offentlige innkjøp

Alle innkjøp over nasjonal terskelverdi på kroner 1.300.000, skal lyses ut på Doffin.

Innkjøp over EU’s terskelverdier skal i tillegg lyses ut på TED-basen (Tenders Electronic Daily, kunngjøringsdatabase for anbud over EUs terskelverdier)

Alle kunngjøringspliktige anskaffelser som lyses ut fra Sunndal kommune og Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid ligger tilgjengelig på Doffin.no.

Konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell benyttes på alle anskaffelser over kr 100 000,-

Gå til Doffin.no.

Innkjøpsstrategi for Sunndal kommune

Innkjøpsstrategi for Sunndal kommune gjelder for anskaffelse av varer, tjenester, bygg og anlegg som foretas av Sunndal kommune, med de unntak som framkommer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Innkjøpsstrategi for Sunndal kommune (PDF, 2 MB)

Lovverk

Alle kommunale anskaffelser skal skje i henhold til Lov om offentlige anskaffelser  av 01.01.2017, med endringer og forskrifter, herunder forskrift om offentlige anskaffelser.