Eiendomsskattelisten - offentlig ettersyn

Eiendomsskatt - illustrasjonsbilde husklynge - Klikk for stort bildeEiendomsskatt - illustrasjonsbilde husklyngeEiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut til offentlig ettersyn når eiendomsskatten skrives ut. Klagefrist er 6 uker etter at listene legges ut. Klageadgang gjelder alle forhold som ikke tidligere er påklagd.

Eiendomsskatt 2021

For 2021 skrives det ut eiendomsskatt i Sunndal kommune med bakgrunn i kommunestyrets vedtak den 16.12.2020 sak 107/20.

Alle eiere vil få tilsendt skatteseddel for sin eiendom, samtidig som skattelisten blir lagt ut til offentlig ettersyn. Skatteseddel ble sendt ut og lister lagt ut til ettersyn den 17.02.2021.

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter i fire terminer, med forfall i mars, juni, september og desember. Første faktura kommer i slutten av februar med forfall 20. mars.


Hvordan klage på eiendomsskatt? 

Les mer om dette her.
 

Mer informasjon om eiendomsskatten i 2021

Se nærmere informasjon om eiendomsskatten i 2021.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april