Eiendomsskatt for 2024

Eiendomsskatt - illustrasjonsbilde husklynge - Klikk for stort bilde

For 2024 skrives det ut eiendomsskatt i Sunndal kommune med bakgrunn i kommunestyrets vedtak den 13.12.2023 sak 40/23. 

Se kommunestyresak 40/ 23

Se fritaksliste for 2024 (PDF, 186 kB)

Se eiendomsskatteliste for 2024 (PDF, 409 kB)

 

Alle eiere vil få tilsendt skatteseddel for sin eiendom, samtidig som skattelisten blir lagt ut til offentlig ettersyn. Skatteseddel ble sendt ut og lister lagt ut til ettersyn i februar 2024. 

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter i fire terminer, med forfall i mars, juni, september og desember. Første faktura kommer i slutten av februar med forfall 20. mars.

Hvordan klage på eiendomsskatt? 

Les mer  om dette her.