Eiendomsskattelisten 2022 - offentlig ettersyn

Eiendomsskatt - illustrasjonsbilde husklynge - Klikk for stort bildeEiendomsskatt - illustrasjonsbilde husklynge Ukjent

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut til offentlig ettersyn når eiendomsskatten skrives ut. Klagefrist er 6 uker etter at listene legges ut. Klageadgang gjelder alle forhold som ikke tidligere er påklagd.

Eiendomsskatt 2022

For 2022 skrives det ut eiendomsskatt i Sunndal kommune med bakgrunn i kommunestyrets vedtak den 16.12.2020 sak 107/20.

Alle eiere vil få tilsendt skatteseddel for sin eiendom, samtidig som skattelisten blir lagt ut til offentlig ettersyn. Skatteseddel ble sendt ut og lister lagt ut til ettersyn den 10.02.2022.

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter i fire terminer, med forfall i mars, juni, september og desember. Første faktura kommer i slutten av februar med forfall 20. mars.

Eiendomsskattelister til ettersyn
Skattelister


Hvordan klage på eiendomsskatt? 

Les mer om dette her.
 

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon +47 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)