Eiendomsskattelisten 2023 - offentlig ettersyn

Eiendomsskatt - illustrasjonsbilde husklynge - Klikk for stort bilde

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut til offentlig ettersyn når eiendomsskatten skrives ut. Klagefrist er 6 uker etter at listene legges ut. Klageadgang gjelder alle forhold som ikke tidligere er påklagd.

Eiendomsskatt 2023

For 2023 skrives det ut eiendomsskatt i Sunndal kommune med bakgrunn i kommunestyrets vedtak den 14.12.2022 sak  84/22.

Alle eiere vil få tilsendt skatteseddel for sin eiendom, samtidig som skattelisten blir lagt ut til offentlig ettersyn. Skatteseddel ble sendt ut og lister lagt ut til ettersyn den 09.02.2023.

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter i fire terminer, med forfall i mars, juni, september og desember. Første faktura kommer i slutten av februar med forfall 20. mars.
 

Se skattelistene

 Eiendomsskatteliste for boliger og fritidsboliger (PDF, 6 MB)

 Eiendomsskatteliste for næringstakst (PDF, 290 kB)

 Eiendomsskatteliste for øvrige skatteobjekter (PDF, 202 kB)

 Fritaksliste
 

Hvordan klage på eiendomsskatt? 

Les mer  om dette her.