Klage på eiendomsskatten

Dersom du ønsker å klage på utsendt eiendomsskattetakst må du først se om den er utarbeidet på bakgrunn av boligverdi fra Skatteetaten eller om du har kommunal takst. Det avgjør hvor du skal henvende deg. Informasjon om hvilken type takst du har finner du på skatteseddelen din.