Klage på eiendomsskatten

Dersom du ønsker å klage på utsendt eiendomsskattetakst må du først se om den er utarbeidet på bakgrunn av boligverdi fra Skatteetaten eller om du har kommunal takst. Det avgjør hvor du skal henvende deg. Informasjon om hvilken type takst du har finner du på skatteseddelen din.

Klage ved boligverdi fra Skatteetaten

Dersom du har boligverdi fra Skatteetaten og mener at denne er feil, kan du selv endre dette ved å endre skattemeldingen.

Endringsmeldingsskjema Skatteetaten.

Skatteetaten opererer med to begreper: Boligverdi (markedsverdi) og Formuesverdi. Eiendomsskatten beregnes av boligverdien. Formuesverdien er den verdien som legges til grunn for formuesskatten. For boliger du bor i skal ikke denne overstige 30% av dokumentert boligverdi (markedsverdi), mens for andre boliger du eier skal den ikke overstige 100% av boligverdi (markedsverdi).

For at du kan endre/sette ned eiendomsskattegrunnlaget (dvs boligverdien) har Skatteetaten et krav om at formuesverdien må overstige disse størrelsene. Du må kunne dokumentere boligens markedsverdi dersom Skatteetaten etterspør dette. Med dokumentasjon siktes det først og fremst til takst avgitt av kvalifisert takstmann/verdivurdering fra eiendomsmegler eller dokumentasjon for observerbar markedsverdi (det den aktuelle boligen eller tilnærmet lik bolig i samme område er solgt for). Dokumentasjon på observerbar markedsverdi kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen fremgår.

Endring av formuesverdi gjør du via skatteetaten sine hjemmesider.

Har du for lavt areal på p-rom kan du selv endre det med å skrive det inn i boksen «tilleggsopplysninger» på Skatteetaten sitt skjema.

Du trenger ikke å melde fra til kommunen om at du klager på boligverdien. Endrer Skatteetaten boligverdien for det aktuelle året, får kommunen melding om dette og vil justere eiendomsskatten på neste faktura.

Mer informasjon om endring av boligopplysninger/formuesverdi finner du på Skatteetaten sine hjemmesider.

Du kan også ringe Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Klage på kommunal takst

Dersom du har kommunal takst og ønsker å klage på denne må du sende en skriftlig klage til eiendomsskattekontoret i kommunen innen 6 uker etter at du mottok skatteseddelen.

I klagen må du angi eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på skatteseddelen), og redegjøre for hva du mener er feil i eiendomsskatten for eiendommen. 

Klagen sendes til:

Sunndal kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 94
6601 Sunndalsøra

Eller e-postadresse: post@sunndal.kommune.no

Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det leveres endringsmelding eller klage. Dersom klagen tas til følge vil eventuelt for mye innbetalt eiendomsskatt refunderes. Tas klagen til følge vil dette justeres ved neste forfall.


Hvordan behandles klagen?

En eventuell klage blir først behandlet av Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. Om ikke klager får medhold, går klagen videre til Klagenemnda for eiendomsskatt. Du vil få kopi av Sakkyndig nemnd sin vurdering og anledning til å kommentere før Klagenemnda treffer endelig vedtak. En klagebehandling kan resultere i at taksten enten blir stående, redusert eller økt.  Saksbehandlingen skjer i samsvar med Lov om eiendomsskatt §19 og §14. Det kan bare klages en gang på det samme forholdet.

 

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon +47 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)