Betaling av eiendomsskatt

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura.

Eiendomsskatten (og kommunale avgifter) skal betales i fire terminer med forfall:

  • 1. termin – 20. mars
  • 2. termin – 20. juni
  • 3. termin – 20. september
  • 4. termin – 20. desember

Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage eller endringsmelding.

Les mer om hvordan du klager på eiendomsskatten.

Eiendomsskattekontoret har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter Eiendomsskattelova §27. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.

Eiendomsskattelova (§27)