Betaling av eiendomsskatt

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura.

Eiendomsskatten (og kommunale avgifter) skal betales i fire terminer med forfall:

  • 1. termin – 20. mars
  • 2. termin – 20. juni
  • 3. termin – 20. september
  • 4. termin – 20. desember

Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage eller endringsmelding. Les mer om hvordan du klager på eiendomsskatten.

Eiendomsskattekontoret har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter Eiendomsskattelova (§27). Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april