Tertialrapport

Tjenestene rapporterer tertialvis til kommunestyret.

Tertialrapportene er i oversikten under tilgjengelig i sakspapirene til kommunestyret.

Kontaktinformasjon

Bjørn Flemmen Steinland
Assisterende kommunedirektør
E-post