Tertialrapport

Tjenestene rapporterer tertialvis til kommunestyret.

Tertialrapportene er i oversikten under tilgjengelig i sakspapirene til kommunestyret.