Tariff - denne artikkelen er under arbeid

Hovedtariffavtalen (PDF, 2 MB)

Lokal lønnspolitikk i Sunndal kommune

Lønnsdannelse

 

Tariffområde kapittel 3

Tariffområde kapittel 4

Tariffområde kapittel 5