Kontrollutvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på egne vegne. Kontrollutvalgets arbeid synliggjøres ved at møtene er åpne for publikum.

Kontrollutvalget skal arbeide for

  • å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
  • å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
  • å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
  • å sikre at politiske vedtak i Sunndal kommune følges opp.

Kontrollutvalget som består av 5 representanter har i snitt 5 til 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler, går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Det er kontrollutvalgssekretariatet som saksbehandler, og innstiller til vedtak i saker til behandling i kontrollutvalget.

Ved lovendring fra 1. januar 2005 ble sekretariatsfunksjonen utskilt fra revisjonens virkeområde, og en ordning med et fritt og uavhengig sekretariat ble etabler. Med virkning fra 28.08.2013 ble kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal etablert. Dette er et interkommunalt samarbeid mellom Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes kommuner. Kontrollutvalgssekretariatet har et eget styre og er etablert som eget rettssubjekt.

Se mer informasjon om kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

Se side for kontrollutvalget i Sunndal.

Gå direkte til innsynsløsning med innkallinger og protokoller.  
 

Medlemmer i kontrollutvalget 2023–2027

Medlemmer i kontrollutvalget 2023–2027
Medlemmer Varamedlemmer
1. Tone Hustad, H, leder For Hustad, Tørset og Sund:
2. Even Tørset, H 1. Erling Rød, FrP
3. Svein Kåre Sund, FrP 2. Maja Solli, V
4. Edel Hoem, SV, nesteleder 3. Geir Storholt, FrP
5. Halvard Hagen, SP 4. Leda Moxnes, FrP
For Hoem og Hagen:
1. Ingrid Viseth, AP
2. Marta Eunice Perez, AP
3. Jan Ove Løken, AP

Artikkelliste