Kontrollutvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på egne vegne. Kontrollutvalgets arbeid synliggjøres ved at møtene er åpne for publikum.

Kontrollutvalget skal arbeide for

  • å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
  • å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
  • å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
  • å sikre at politiske vedtak i Sunndal kommune følges opp.

Kontrollutvalget som består av 5 representanter har i snitt 5 til 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler, går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Det er kontrollutvalgssekretariatet som saksbehandler, og innstiller til vedtak i saker til behandling i kontrollutvalget.

Ved lovendring fra 1. januar 2005 ble sekretariatsfunksjonen utskilt fra revisjonens virkeområde, og en ordning med et fritt og uavhengig sekretariat ble etabler. Med virkning fra 28.08.2013 ble kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal etablert. Dette er et interkommunalt samarbeid mellom Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes kommuner. Kontrollutvalgssekretariatet har et eget styre og er etablert som eget rettssubjekt.

Se mer informasjon om kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

Se side for kontrollutvalget i Sunndal.

Gå direkte til innsynsløsning med innkallinger og protokoller. 
 

Medlemmer i kontrollutvalget 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
1. Hallvard Hagen (SP), leder For Hagen, Halkjelsvik og Rød:
2. Jorunn Anne Solheim (Ap) - fritak fra 10.02.21 1. Leda Pirez Moxnes
2. Jon Kristian Schnell (Ap), nestleder - fast fra 10.02.21 2. Arne Drøpping
3. Anveig B. Halkjelsvik (SP) 3. Turid Stave
4. Erling Rød (FrP) 4. Elfrid Sundkvist
5. Edel Magnhild Hoem (SV) 5. Truls Lie
For Schnell og Hoem:
1. Wenche Person Søyseth
2. Marta Eunice Perez
3. Ingrid Viset (fra 10.02.21)