Kontrollutvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på egne vegne. Kontrollutvalgets arbeid synliggjøres ved at møtene er åpne for publikum.

Kontrollutvalget skal arbeide for

  • å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
  • å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
  • å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
  • å sikre at politiske vedtak i Sunndal kommune følges opp.

Kontrollutvalget som består av 5 representanter har i snitt 5 til 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler, går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Det er kontrollutvalgssekretariatet som saksbehandler, og innstiller til vedtak i saker til behandling i kontrollutvalget.

Ved lovendring fra 1. januar 2005 ble sekretariatsfunksjonen utskilt fra revisjonens virkeområde, og en ordning med et fritt og uavhengig sekretariat ble etabler. Med virkning fra 28.08.2013 ble kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal etablert. Dette er et interkommunalt samarbeid mellom Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes kommuner. Kontrollutvalgssekretariatet har et eget styre og er etablert som eget rettssubjekt.

Se mer infromasjon om kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.


Møteplan, innkallinger og protokoller finnes på kontrollutvalgets nettsider.

 

Medlemmer i kontrollutvalget 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
1. Hallvard Hagen (SP, leder) For Hagen, Halkjelsvik og Rød:
2. Jorunn Anne Solheim (AP, nestleder)-fritak 1. Leda Pirez Moxnes
2. Jon Kristian Schnell 2. Arne Drøpping
3. Anveig B. Halkjelsvik (SP) 3. Turid Stave
4. Erling Rød (FrP) 4. Elfrid Sundkvist
5. Edel Magnhild Hoem (SV) 5. Truls Lie
For Solheim og Hoem:
1. Wenche Person Søyseth
2. Marta Eunice Perez
3. Ingrid Viset

Kontaktinformasjon

Jane Anita Aspen
Kontrollutvalgssekretariatet - daglig leder
E-post
Mobil 71 11 15 79
Sveinung Tallberg
Kontrollutvalgssekretariatet - rådgiver
E-post
Mobil 71 11 14 52

Adresse

Kontrollutvalgssekretariatet i Romsdal

 

Postadresse
Rådhusplassen 1, 6413 MOLDE

Besøksadresse
Hamnegt 35, Molde