Eldrerådet

Eldrerådet er et lovpålagt kommunalt råd i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Eldrerådet skal forelegges alle saker fra kommunale etater som angår eldres levekår. 

Medlemmer 2023–2027:

Folkevalgte representanter

Arbeiderpartiet, SV og Rødt:

 1. Jorunn Ellinor Silseth
 2. Odd Nasvik


Vara:

 1. Anne Grethe Kjelstad
 2. Khaled A. Altawil


Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet:

Ann-Karin Sæther

Vara:

Gunn Inger Reiten

Representanter oppnevnt av Sunndal Pensjonistforening:

Medlemmer:

 1. Arne Drøpping
 2. Margareth Bergan-Skar
 3. Endre Flatvad
 4. Stig Rune Andreassen


Varamedlemmer

 1. Lillian Fjærli Neergaard
 2. Knut Fredriksen
 3. Aksel Aarflot

 

Innkallinger og protokoller