Eldrerådet

Eldrerådet er et lovpålagt kommunalt råd i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Eldrerådet skal forelegges alle saker fra kommunale etater som angår eldres levekår. 

Medlemmer:

Folkevalgte representanter:

 1. Arne Drøpping, KrF
 2. Linda Hagen, Ap
 3. Arvid Ivar Johannessen, Ap

Vararepresentanter (ikke personlige):

 1. Aksel Aarflot, Sp
 2. Anders Johnsen, Ap
 3. Asbjørn Innerdal, KrF

Representanter oppnevnt av Sunndal Pensjonistforening:

 1. Knut Fredriksen
 2. Gudbjørg Høgstad
 3. Lise Karin Meisal
 4. Jan Silseth

Vararepresentanter (ikke personlige):

 1. Alise Mary Ruud
 2. Svein Iversen
 3. Harald Andersen
 4. Gjertrud Brun


Innkallinger og protokoller
  

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra