Eldrerådet

Eldrerådet er et lovpålagt kommunalt råd i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Eldrerådet skal forelegges alle saker fra kommunale etater som angår eldres levekår. 

Medlemmer 2019-2023:

Folkevalgte representanter:

 1. Khaled Altawil, Ap
 2. Anne Grethe Kjelstad, Ap
 3. Maja Solli, V

Vararepresentanter for Ap sine representanter:

 1. Linda Hagen, Ap
 2. Arve Meisal, Ap

Vararepresentant for Maja Solli:

 1. Nils Ulvund, Sp

Representanter oppnevnt av Sunndal Pensjonistforening:

 1. Margareth Bergan-Skar
 2. Lise Karin Meisal
 3. Endre Flatvad
 4. Arne Drøpping (leder)

Vararepresentanter (ikke personlige):

 1. Stig Rune Andreassen
 2. Knut Fredriksen
 3. Aksel Aarflot
 4. Einar Samuelsen

 

Innkallinger og protokoller