Eldrerådet

Eldrerådet er et lovpålagt kommunalt råd i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Eldrerådet skal forelegges alle saker fra kommunale etater som angår eldres levekår. 

Medlemmer:

Folkevalgte representanter:

 1. Arne Drøpping, KrF
 2. Linda Hagen, Ap
 3. Arvid Ivar Johannessen, Ap

Vararepresentanter (ikke personlige):

 1. Aksel Aarflot, Sp
 2. Anders Johnsen, Ap
 3. Asbjørn Innerdal, KrF

Representanter oppnevnt av Sunndal Pensjonistforening:

 1. Knut Fredriksen
 2. Gudbjørg Høgstad
 3. Lise Karin Meisal
 4. Jan Silseth

Vararepresentanter (ikke personlige):

 1. Alise Mary Ruud
 2. Svein Iversen
 3. Harald Andersen
 4. Gjertrud Brun


Innkallinger og protokoller Klikk datolenken for dokumenter til aktuelt møte. Hvis du søker eldre møter må du kontakte kommunen.
  

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra