Bærekraft

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Begrepet ‘bærekraftig utvikling’ er derfor basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den. 

Bilde av 17 bærekraftsmål - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål Illustrasjonsbilde

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå bærekraftsmålene.

For å skape bærekraftig utvikling må verden jobbe på tre områder: klima og miljø, økonomi, og sosiale forhold. Sammenhengen mellom disse tre dimensjonene avgjør om noe er bærekraftig.

Bærekraftsmålene i Sunndal kommune

I 2020 gjorde Sunndal kommune vedtak om å bli bærekraftkommune. FNs bærekraftsmål legges til grunn i den kommunale planleggingen. Alle målene i kommuneplanen, det overordnede styringsdokumentet i Sunndal kommune, er koblet til bærekraftsmålene. 

Kommuneplanen
 

Status bærekraftsmålene

 

Bærekraftkartlegging Sunndal 2021

Alle kommunene i Møre og Romsdal kartla i 2021 status på bærekraft. Med metodikk utviklet av FN har alle kommunene fått kartlagt hvordan de ligger an på de 17 bærekraftsmålene.

Sunndal kommune havner på 'lysegrønt nivå'. Se resultater i figuren til høyre (høyreklikk på bildet og åpne i ny fane for å se en større versjon av bildet).

Les mer om kartleggingen under.

 

Mer om bærekraft

Finn ut mer om bærekraftsmålene

FNs hovedside for bærekraftsmålene: Take Action for the Sustainable Development Goals - United Nations Sustainable Development

FN-sambandet: FNs bærekraftsmål

KS og bærekraftsmålene: Bærekraftsmålene - KS

Regjeringens side om bærekraftsmålene i Norge: Bærekraftsmålene for Norge (regjeringen.no)

SSBs oversikt over nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene: Bærekraftsmålene (ssb.no)

United Future Lab Norway: United Future Lab Norway

 

Bærekraftfylket Møre og Romsdal

Alle kommunene i Møre og Romsdal er en del av Bærekraftfylket Møre og Romsdal.

Bærekraftsfylket Møre og Romsdal er et initiativ fra Møre og Romsdal fylkeskommunen om en felles regional satsing på bærekraft. Målet er at satsinga skal bidra til et koordinert og metodisk krafttak for å nå FNs bærekraftsmål innan 2030

Les mer på Bærekraftfylket Møre og Romsdal (mrfylke.no)

Status bærekraftsmålene - kartlegging

Alle kommunene i Møre og Romsdal kartla i 2021 status på bærekraft. Med metodikk utviklet av FN har alle kommunene fått kartlagt hvordan de ligger an på de 17 bærekraftsmålene.

Analysen er delt inn i tre bærekraftsdimensjoner, økonomi, samfunn og miljø, hvor flere underdimensjoner og kategorier går under disse. De sistnevnte med fokus på mer spesifikke tema.

Rapporten anbefaler løsninger på flere av utfordringene kartleggingen peker på, som fattigdom og økt sosial inkludering, mer digitalisering og bærekraftsertifisering.

Les mer om rapporten her

Møre og Romsdal

Samlet sett havner fylket på 'lysegrønt nivå', med 66% i forhold til FN sine mål. Fylket ligger godt an på digital infrastruktur og på helse og utdanning for eksempel.

Fylket er 'rødt' på indikatoren fattigdom, og kommer også svakt ut på sirkulærøkonomi og systeminnovasjon. Det er imidlertid tilfredsstillende score på  miljøindikatorer som luftkvalitet og klimagassutslepp.

Sunndal kommune

Sunndal kommune har lysegrønt nivå på de tre bærekraftdimensjonene økonomi, samfunn og miljø, med noe variasjon på indikatornivå.

Kartleggingen er et interessant utgangspunkt og gir en god pekepinn på kva kommunen kan jobbe videre med. Noen indikatorsett treffer ikke oss like godt, men det vil sannsynligvis bli tilpasninger framover slik at de passer bedre til små lokalsamfunn. 

e-læringskurs om bærekraft

Møre og Romsdal fylkeskommune har laget et e-læringskurs om FNs bærekraftsmål. Kurset er for alle interesserte. Kurset vil gi en grunnleggende innføring i hva bærekraftig utvikling er og hvordan det er relevant for oss i Møre og Romsdal.

Kurset består av 8 leksjoner som tar omtrent 5 minutter å gjennomføre, så dette er overkommelig og nyttig.

E-læringskurs om berekraft (mrfylke.no)

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon +47 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00