Bærekraft

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Begrepet ‘bærekraftig utvikling’ er derfor basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den. 

Bilde av 17 bærekraftsmål - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål Illustrasjonsbilde

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå bærekraftsmålene.

For å skape bærekraftig utvikling må verden jobbe på tre områder: klima og miljø, økonomi, og sosiale forhold. Sammenhengen mellom disse tre dimensjonene avgjør om noe er bærekraftig.

Bærekraftsmålene i Sunndal kommune

I 2020 gjorde Sunndal kommune vedtak om å bli bærekraftkommune. FNs bærekraftsmål legges til grunn i den kommunale planleggingen. Alle målene i kommuneplanen, det overordnede styringsdokumentet i Sunndal kommune, er koblet til bærekraftsmålene. 

Kommuneplanen
 

Status bærekraftsmålene

 

Bærekraftkartlegging Sunndal 2021

Alle kommunene i Møre og Romsdal kartla i 2021 status på bærekraft. Med metodikk utviklet av FN har alle kommunene fått kartlagt hvordan de ligger an på de 17 bærekraftsmålene.

Sunndal kommune havner på 'lysegrønt nivå'. Se resultater i figuren til høyre (høyreklikk på bildet og åpne i ny fane for å se en større versjon av bildet).

Les mer om kartleggingen under.

 

Mer om bærekraft