Andre folkevalgte organer

Her finner du oversikt over sakspapirer til andre folkevalgte organer (interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap, etc.) der kommunen er med.

Saker - andre folkevalgte organer

Saker - andre folkevalgte organer
Navn Sakspapirer
SuSu - kommunalt oppgavefellesskap for næringsarbeid - representantskapet Oversikt saker
NIPR - Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd Oversikt saker
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS - representantskapet Oversikt saker
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, kommunalt oppgavefellesskap Oversikt saker