Reguleringsplan for Jøntelhaugen, Torskelykkja, Førje og Fossagrenda, kunngjøring av oppstart, innspillfrist 24.03.2023

Sunndal kommune varsler herved oppstart av revidering av reguleringsplan for Jøntelhaugen, Torskelykkja, Førje og Fossagrenda. Området ligger nord for elva ved Grøa, ca 8 km opp i dalen fra Sunndalsøra.

Flyfoto med planområdet avmerket med rosa stiplet linje - Klikk for stort bildeFlyfoto med planområdet avmerket med rosa stiplet linje

Kommunen har utarbeidet et planinitiativ hvor bakgrunnen og planområdet er nærmere beskrevet. 

I 2018 ble det varslet oppstart av detaljregulering av en del av området; felt B15 ved Førje. Dette arbeidet stoppet opp på grunn av lite etterspørsel etter tomter. Nå startes arbeidet opp igjen da det er behov for å se på området i sin helhet og oppdatere planene i forhold til nye hensyn og behov.

Innspill til planarbeidet sendes Sunndal kommune jfr. adresseinformasjon nederst på siden innen 24.03.2023.

Det inviteres til felles befaring i området der alle interesserte kan komme og delta for å ta en runde for å se på området onsdag den 15. mars klokka 14.30. Oppmøte ved parkeringsplassen som ligger ved fylkesvegen mellom Førje og Fossegrenda.

Dokumenter:

Planinitiativ (PDF, 4 MB)

Høringsbrev grunneiere (PDF, 2 MB)