Plan for kulturminner 2023–2028 - høring

gammelt bilde av gårdsbruk som ligger ved Sunndalsfjorden - Klikk for stort bildePlan for kulturminner 2023–2028.

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtok i møte 23. august 2023, under sak 36/23, å legge Plan for kulturminner 2023–2028 ut på høring.

En kulturminneplan er kommunen sin oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtida.

Det foreliggende forslaget til plan for perioden 2023–2028 er i store trekk en revidering av gjeldende kulturminneplan fra 2014.

Høringsdokument

Forslag til plan for kulturminner 2023–2028 (PDF, 13 MB)

Høringsfrist

Merknader kan sendes til post@sunndal.kommune.no
eller til Sunndal kommune v/kulturtjenesten, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Høringsfrist er 15.10.2023