Kommunedelplan for Sunndalsøra, oppstart av endring av krav til parkering, frist for innspill 13.02.2024

Det foreslås å starte opp vurdering av bestemmelse nr. 04 om krav til parkering, i kommunedelplanen for Sunndalsøra. 

Innspill til revidering av krav til parkering sendes Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra eller via e-post, post@sunndal.kommune.no, helst innen 13.februar 2024.

Bakgrunnen for ny gjennomgang av disse kravene er søknad om å endre minimum antall parkeringsplasser fra 1,5 til 1 for leiligheter over 70m2 for utbygging av Mongstukvartalet som er et stort fortettingsprosjekt i Sunndalsøra sentrum. 

Avdeling for samfunnsutvikling vurderer i den forbindelse at det bør tas en gjennomgang på parkeringskravene i kommunedelplanen av hensyn til fortettingspolitikk og miljø. 

Vedlagte dokumenter sier mer om gjeldende bestemmelser og behovet for ny gjennomgang.

Dette er en innspillsrunde. Etter innspillsrunden lages det et forslag som legges fram for formannskapet for utsending til høring og offentlig ettersyn før ny politisk behandling/sluttbehandling.

Oppstartsbrev (PDF, 716 kB)

Gjeldende bestemmelser, kommunedelplan for Sunndalsøra (PDF, 478 kB)

Plankart, kommunedelplan for Sunndalsøra (PDF, 4 MB)

Planbeskrivelse gjeldende plan  (PDF, 440 kB)