Forvaltningsplan for hjortevilt i Sunndal kommune 2023–2026 - høring og offentlig ettersyn

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtok i sak 8/23 å legge forvaltningsplan for hjortevilt i Sunndal kommune 2023–2026 ut til høring og offentlig ettersyn.

Se høringsdokument her:

 > Forvaltningsplan for hjortevilt in Sunndal kommune 2023–2026 (PDF, 411 kB)


Høringsfrist er 31.03.2023.


Merknader sendes til

Sunndal kommune,
v/ avd. for samfunnsutvikling
Pb 94
6601 Sunndalsøra

eller på epost til post@sunndal.kommune.no