Detaljregulering Sande, del av Langslågata 10 og 12, kunngjøring av oppstart

Det varsles om oppstart av arbeid med detaljering for Sande, del av Langslågata 10, gnr/bnr. 48/2 og del av Langslågata 12, gnr./bnr. 48/1.

Oppstartsvarselet  er utarbeidet av Siv. Agric. Ola Fjøsne på vegne av tiltakshavere Gunnar Sande og Ole Sande.

Spørsmål eller innspill kan rettes til Ola Fjøsne. Se nærmere informasjon i vedlagte dokumenter:

Oppstartsvarsel datert 01.02.2019 (PDF, 6 MB)

Referat fra oppstartsmøtet møtedato 21.01.2019 (PDF, 43 kB)

Planititiativ fra konsulenten datert 13.12.2018 (PDF, 3 MB)