Detaljregulering for sydvestre del av Langslågata 10, varsel om planstart, frist for innspill 25.02.2023

Privat forslagsstiller har sendt ut varsel om oppstart av detaljregulering for nye boliger på sydvestre del av Langslågata 10 på Sande.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Frist for innspill til planarbeidet er 25. februar 2023.

Spørsmål eller innspill til planarbeidet sendes til:

Ola Fjøsne, Dovrevegen 297, 7340 Oppdal

post@olafjosne.no

telefon 93639487

 

Dokumenter:

Brev om varsel planstart (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 507 kB)

Planinitiativ (PDF, 8 MB)